سازه سنگین

آشنایی با سازه های ماکارونی:

هدف از یادگیری این دوره آشنایی با تئوری و کارهای عملی مرتبط به  سازهی سنگین باساخت یک ماکت به صورت عملی و تحلیل آنکه توانایی  تحمل بارهای متحرک را داشته باشد و همچنین کار در محیط نرم  افزارCad Auto و Sap200 است.

اهداف آموزشی:

از جمله مطالبی که دانشآموزان در این دوره آموزش می بینند عبارتند از:
آشنایی با نرم افزار AutoCad و Sap200
آشنایی با تکیه گاه ها و اتصال بین سازه ها ی سنگین
تحلیل سازه ها
آشنایی با مقاومت مصالح

طرح درس :

جلسه اول تا چهارم:
شامل توضیح سازه ، گره ، خرپاو…،شامل نحوه چسب زدن
وکاهش ارتفاع و تغییر زاویه و نشان دادن عکس و فیلم از
مسابقات ،شروع ساخت سازه شامل چگونگی زدن اعضا کششی و
چسب زدن گره مرکزی ،شامل چگونگی زدن اعضای فشاری و آماده
کردن یک قابو ….
جلسه پنجم تا دهم:
آماده کردن قاب دوم ، سه بعدی کردن سازه
آموزش اتوکد، نحوه کشیدن خط و اشکال هندسی و کشیدن خرپا ،
نحوه تحلیل سازه ماکارونی در نرم افزار Sap.

منو اصلی